Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
2   KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON KATSAUS
3   TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN HANKKIMINEN
4   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Mattila Pirkko varapuheenjohtaja
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Paasimaa Veli khall pj
Pikkuaho Teuvo khall I vpj
Pöykiö Heidi khall II vpj

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 7.1.2019 lukien.