Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
393   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN 10.12.2018 KOKOUKSEEN
394   KUNNANJOHTAJAN INFO
395   TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2018
396 TOIMENPITEET LIITTYEN KIRKONKYLÄN KOULUN SISÄILMATILANTEESEEN
397   KESKITETTYJEN TOIMISTOPALVELUJEN SELVITYS
398   TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021
399   PAIKALLISEN TULOKSELLISUUSERÄN MAKSAMINEN JOULUKUUSSA 2018
400   TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKE- JA HOITOTARVIKEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
401   HALLINTOSÄÄNNÖN § 23 MUUTTAMINEN 1.1.2019 LUKIEN
402 LAUSUNTO REKI -KAIVOSPIIRIN (KAIVNRO 2542) LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN / SMA MINERAL OY
403   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Kari Mikko tekninen johtaja/toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja/toimialajohtaja
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja/toimialajohtaja
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja/toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 18.12.2018 lukien