Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
107   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
108 LAUSUNTO REKI -KAIVOSPIIRIN (KAIVNRO 2542) LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN / SMA MINERAL OY
109 HOIVAKODIN RAKENNUSLUPA / LEHTO TILAT OY
110   MUHOKSEN KUNNAN KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLLON PALVELUSOPIMUS
111   RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2018
112   TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2018 / TEKNISET PALVELUT
113   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIA
114   TOIMENPITEET LIITTYEN KIRKONKYLÄN KOULUN SISÄILMATILANTEESEEN

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Tihinen Sirkka varapuheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pöykiö Heidi kunnanhallituksen edustaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Kari Mikko toimialajohtaja
Airaksinen Eero vs. rakennustarkastaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 10.12.2018 lukien.