Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
19   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 21.11.2018 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
20   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
21   UUDEN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN/VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSET

Osallistuja Tehtävä
Kohtalo-Törmänen Helena puheenjohtaja
Honkanen Veli-Pekka jäsen
Kangas-Heino Anneli jäsen
Tuomaala Teemu jäsen
Kerkelä Juha 1. varajäsen
Piippo Rauno keskusvltk:n sihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan nettisivuilla 29.11.2018 lukien.