Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
172   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
173   TOIMENPITEET LIITTYEN KIRKONKYLÄN KOULUN SISÄILMATILANTEESEEN
174   TALOUSARVIO 2019 / INVESTOINNIT / HYVINVOINTIPALVELUT
175   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
176   VIRKAVAPAAHAKEMUS / PUSULA
177   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN TUTOROPETTAJIEN TOIMINTAAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN /KÄRKIHANKE 1: UUSI PERUSKOULU -OHJELMA
178   AVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRJASTOJEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN / TUKENA TULEVAISUUTEEN - HANKE, KIRJASTOYHTEISTYÖLLÄ SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISEMÄÄN
179   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
180   MUUT ASIAT
181   VALTION ERITYISAVUSTUS LUKIOKOULUTUKSEN TUTOROPETTAJATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN ALUEELLISENA YHTEISTYÖNÄ

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Piirala Juha toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä
Kari Mikko tekninen johtaja
Kukkola Pasi Kirkonkylän koulun rehtori
Timo Taipaleenmäki ja Jukka Räisänen Kiwa Inspecta Oy:n edustajat

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 29.11.2018.