Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
104   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
105   TOIMENPITEET LIITTYEN KIRKONKYLÄN KOULUN SISÄILMATILANTEESEEN
106   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Pöykiö Heidi kunnanhallituksen edustaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Kari Mikko toimialajohtaja
Käyrä Henri Inspecta Oy
Räisänen Jukka Inspecta Oy

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 3.12.2018 lukien.