Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   KUNNANJOHTAJAN INFO
43   TALVIUINTIPAIKAN TOTEUTUS VUONNA 2018
44   VALMENNUSPAJOJEN MAHIS JA TÄRPPI SOPIMUKSET VUODELLE 2019
45   KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILTÄ PYYDETTÄVÄT OSAVUOSI- JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT
46   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Jurvakainen Merja jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Nieminen Minna varajäsen
Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopäällikkö, ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja
Näppä Raija vararehtori/OSAO

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 21.11.2018 lukien.