Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
73   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
74   KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON KATSAUS
75   TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN HANKKIMINEN
76   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
77   SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERI

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 3.12.2018 lukien.