Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
379   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
380   KUNNANJOHTAJAN INFO
381   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 19.11.2018 KOKOUKSEEN
382   OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2018
383 VALMENNUSPAJOJEN MAHIS JA TÄRPPI SOPIMUKSET VUODELLE 2019
384   MÄÄRÄALAN MYYNTI MUHOKSEN VESIHUOLTO OY:LLE / TILA 494-403-12-245 METSÄLÄ
385   LAUSUNTO LIMINGAN, MUHOKSEN, TYRNÄVÄN JA UTAJÄRVEN KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 2019 ALKAEN
386   OIKAISUVAATIMUS KUNNANJOHTAJAN TEKEMÄÄN HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN 21.9.2018 § 16 / ERILLISKORVAUS LISÄTEHTÄVIEN HOITAMISESTA AJALLLE 7.6.- 30.6.2018 JA 6.8. - 13.11.2018 SEKÄ 19.11- 2.12.2018/ HALLINTOPÄÄLLIKKÖ RAUNO PIIPPO
387   TEHTÄVIEN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1.1.2019 LUKIEN
388   TALVIUINTIPAIKAN TOTEUTUS VUONNA 2018
389   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
390   KUNNANVIRASTON KIINNIPITO JOULUKUUSSA 2018
391   SELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN/POTILASMERKINNÄT
392   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Happo Jarkko varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja/toimialajohtaja
Kari Mikko tekninen johtaja/toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja/toimialajohtaja
Ojala Harri asiantuntija
Kauppi Jussi palvelujohtaja/Monetra Oy

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 27.11.2018 lukien.