Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
2   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
3   ERON MYÖNTÄMINEN VAPAA-AIKAJAOSTON JÄSENELLE JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
4 KOIVU JA TÄHTI -KULTTUURIKESKUKSEN TILOJEN KÄYTÖN PERIAATTEET JA TILAVUOKRAT 1.1.2019 ALKAEN
5   VUODENVAIHTEEN ILMAISET UIMAHALLIVUOROT MUHOSLAISILLE
6   LAITASAAREN KOULUN TUNTIKEHYKSEN MUUTOS JA OPETUSRYHMÄN JAKAMINEN 7.1.2019 ALKAEN
7 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2018 / HYVINVOINTIPALVELUT
8   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
9   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Piirala Juha toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 20.12.2018.