Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
69   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
70   KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN TERVEYSKESKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUSSAIRAALAN TOIMINTAAN
71   SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERI
72   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Kivelä Päivi pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Rauhio Ville varajäsen
Romppainen Anna tilintarkastaja

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 5.11.2018 lukien.