Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
163   PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
164   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
165   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
166 HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2018
167   VOIMAA VANHUUTEEN - TOIMINTA / HAKEMINEN KÄRKIKUNNAKSI
168   OULUJOEN KOULUN LEIVOKODIN YKSIKÖN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SIIRTÄMINEN NUORTEN YSTÄVÄT RY:LLE 1.1.2016 LÄHTIEN
169 PERUSKOULUJEN JA LUKION TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2019 - 2020
170   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
171   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kemppainen Samuli jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Piirala Juha toimialajohtaja
Kivelä Päivi pöytäkirjanpitäjä
Pesonen Juha vapaa-aikatoimenjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 15.11.2018.