Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
355   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
356   EROANOMUS HEIKKINEN JA SEN PERUMINEN
357   KUNNANJOHTAJAN INFO
358   MÄNTYRANTA- HONKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N ESITYS LEIKKIKENTÄN PERUSTAMISESTA JA VÄLINEIDEN HANKINNASTA ENTISEN MÄNTYRANNAN KOULUN PIHA-ALUEELLE
359   KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN MUHOKSEN KUNNALLE
360   KUNNANJOHTAJAN OSALLISTUMINEN ALUEHALLINTOVIRASTON JÄRJESTÄMÄLLE BADEN-WÜRTTEMBERGIN MATKALLE 26.11. - 29.11.2018
361 VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI
362 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019
363   AVUSTUSANOMUS/MUHOKSEN TORVIPOJAT
364   VAHINGONKORVAUKSEN OMAVASTUUN MAKSAMINEN - LOMITUSPALVELUT
365   VALTUUSTON 29.10.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOT
366   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
367   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/OULUJOKI-OPISTO (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
368   TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
369   KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
370   TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 415, TONTTI NRO 1 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
371   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN, KÄRKIHANKKEEN UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTAAN / TUTOROPETTAJIEN KOULUTUS JA TOIMINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
372   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN EDISTÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
373   TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 - KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
374   ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA/KVIST-KÄRKKÄINEN JA TÄYDENNYSVAALIN SUORITTAMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
375   VALTUUSTOALOITE 24.9.2018 NIEMINEN YM. (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
376   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
377   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
378   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Happo Jarkko varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 20.11.2018 lukien.