Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
336   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN 22.10.2018 KOKOUKSEEN
337   ELINVOIMAKOORDINAATTORIN SELOSTUS
338   MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021
339   TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
340   KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
341   KUNNANJOHTAJAN INFO
342   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/OULUJOKI-OPISTO
343   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN, KÄRKIHANKKEEN UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTAAN / TUTOROPETTAJIEN KOULUTUS JA TOIMINTA
344   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN EDISTÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA
345 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 415, TONTTI NRO 1
346   ERON MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNASTA/HEIKKINEN JA TÄYDENNYSVAALIN SUORITTAMINEN
347   ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA/KVIST-KÄRKKÄINEN JA TÄYDENNYSVAALIN SUORITTAMINEN
348   PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 1.11.2018 ALKAEN
349   LAUSUNNON ANTAMINEN / YVA - PYHÄNSELKÄ-KEMINMAA VOIMAJOHTOHANKE, FINGRID OYJ
350 LAUSUNTO LEPPINIEMEN KYLÄYHDISTYKSEN HAKEMUKSEEN 7.8.2018 RAJOITUKSEN SAAMISEKSI VESILIIKENTEELLE
351   POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN HANKINTA-ASIAMIESTOIMINNNAN JATKO VUODELLE 2019
352   LAUSUNTO RAUTATEIDEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ 2020-2022
353   KESKITETTYJEN TOIMISTOPALVELUJEN SELVITYS
354   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Lampinen Asko elinvoimakoordinaattori
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja/toimialajohtaja
Kari Mikko tekninen johtaja/toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja/toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 30.10.2018 lukien