Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
77   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
78   SOSIAALIHUOLTOLAIN JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET HENKILÖKULJETUKSET
79   TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKE- JA HOITOTARVIKEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
80   KANTA-PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTON KÄYNNISTÄMINEN SOSIAALIPALVELUISSA
81   ASIAKASMAKSU / KOTIHOIDON ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSJAKSO
82   PÄIVÄKESKUKSEN LOMASULKU
83   ILMOITUS REKISTERIIN / LAPSI- JA PERHETERAPIA KESKITALO
84   ILMOITUS REKISTERIIN / PUHELU PÄIVÄSSÄ PALVELU
85   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
86   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Vääräniemi Juhani jäsen
Paasimaa Veli khalpj
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävilllä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 28.11.2018.