Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
67   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
68   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/OULUJOKI-OPISTO
69 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
70 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
71 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 415, TONTTI NRO 1
72   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN, KÄRKIHANKKEEN UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTAAN / TUTOROPETTAJIEN KOULUTUS JA TOIMINTA
73   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN EDISTÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA
74   TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 - KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE
75   ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA/KVIST-KÄRKKÄINEN JA TÄYDENNYSVAALIN SUORITTAMINEN
76 VALTUUSTOALOITE 24.9.2018 NIEMINEN YM.
77   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Jurvanen Eija puheenjohtaja
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Brotkin Pasi jäsen
Haapasalo Pertti jäsen
Happo Jarkko jäsen
Heikkinen Antti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Kurimus Petri jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Myllyniemi Jaakko jäsen
Nieminen Minna jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Plaketti Anu jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Väänänen Väinö jäsen
Tuusa Jussi varajäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa varajäsen
Tuomaala Leena varajäsen
Airaksinen Kirsti varajäsen
Kankaanpää Ari varajäsen
Välitalo Jenna nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja; toimialajohtaja
Kari Mikko tekninen johtaja; toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja; toimialajohtaja
Hasan Pihla ympäristösuunnittelija/Lakeuden EKO

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 6.11.2018 lukien.