Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
316   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
317   KUNNANJOHTAJAN INFO
318   TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 - KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE
319   VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMISEEN
320   OSEKK:N YHTYMÄKOKOUS 26.11.2018 - KUNNAN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT
321   OSALLISTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAPÄIVILLE 5.-6.11.2018
322   MUHOSKUITU OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
323   VALTUUSTON 24.9.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOT
324   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
325   OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
326   VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIA - SYYSKUU (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
327   TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSAN MUUTOKSET / TEKNISET PALVELUT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
328   ERASMUS+ STRATEGINEN KUMPPANUUSHANKE: SUSTAINABLE LIVING - ACTIVE CITIZENS / AVUSTUKSEN HAKEMINEN/ HANKKEEN HYVÄKSYMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHA 2018 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
329   ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/HAKKARAINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
330   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
331   VALTUUSTOALOITE 24.9.2018 NIEMINEN YM.
332   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
333   KUNTA-ARAVAT OY - PANTTIKIRJAN VAPAUTTAMINEN
334   OULUN KESKUSPESULA OY:N ESITYS MUHOKSEN KUNNALLE OSUUDESTA
335   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 16.10.2018 lukien.