Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
35   NUORTEN YSTÄVÄT RY:N YKSIKÖIDEN TOIMINNAN ESITTELY
36   KUNNANJOHTAJAN INFO
37   TALVIUINTIPAIKAN TOTEUTUS VUONNA 2018
38   KONSERNIJAOSTON 7.6.2018, §26 ESITYKSET TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
39   KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILTÄ PYYDETTÄVÄT OSAVUOSI- JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT
40   OULUN KESKUSPESULA OY:N ESITYS MUHOKSEN KUNNALLE OSUUDESTA
41   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Jurvakainen Merja jäsen
Koskinen Jouni jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopäällikkö, ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 11.10.2018 lukien.