Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
14   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 2.10.2018 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
15   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
16   UUDEN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN/VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSET
17   VUODEN 2019 TALOUSARVIOESITYS
18   SAAPUNEEN POSTIN TOTEAMINEN

Osallistuja Tehtävä
Kohtalo-Törmänen Helena puheenjohtaja
Kangas Sami varapuheenjohtaja
Kangas-Heino Anneli jäsen
Tuomaala Teemu jäsen
Kerkelä Juha 1. varajäsen
Piippo Rauno keskusvltk:n sihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 9.10.2018 lukien.