Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
61   OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018
62 VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIA - SYYSKUU
63   TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSAN MUUTOKSET / TEKNISET PALVELUT
64   ERASMUS+ STRATEGINEN KUMPPANUUSHANKE: SUSTAINABLE LIVING - ACTIVE CITIZENS / AVUSTUKSEN HAKEMINEN/ HANKKEEN HYVÄKSYMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHA 2018
65   ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/HAKKARAINEN
66   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Jurvanen Eija puheenjohtaja
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Kangastie Jari valtuuston II varapj.
Brotkin Pasi jäsen
Haapasalo Pertti jäsen
Happo Jarkko jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kurimus Petri jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Myllyniemi Jaakko jäsen
Nieminen Minna jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Plaketti Anu jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Airaksinen Kirsti varajäsen
Kylmänen Lari varajäsen
Vääräniemi Juhani varajäsen
Väätäjä Minna varajäsen
Välitalo Jenna nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Kari Mikko tekninen johtaja; toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja; toimialajohtaja
Hongisto Pirjo toiminnanjohtaja/Oulun Seudun Leader ry.

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 2.10.2018 lukien.