Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
301   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 25.9.2018 KOKOUKSEEN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
302   KUNNANJOHTAJAN INFO
303   MUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMA
304 TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2018
305   MUHOKSEN KUNNAN PUHEPALVELUT
306   TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN YHTEISHANKINTA
307 OULUJOKI-OPISTON KURSSI- JA OPINTOMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN
308   TALOUSARVION 2019 VALMISTELU / VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAMITOITUS
309   MUHOKSEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN/RAKENNUKSEN APULA MYYNTI
310   MUHOKSEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN/RAKENNUKSEN PONKILAN KIOSKI MYYNTI
311 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUSLUONNOKSESTA MAANTEIDEN JA RAUTATEIDEN RUNKOVERKOSTA JA NIIDEN PALVELUTASOSTA
312   TECHNOPOLIS OYJ:N OSAKKEIDEN OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
313   PAIKALLINEN SOPIMUS/LOMITUKSEN MOBIILIN JÄRJESTELMÄN JATKAMINEN
314   OSALLISTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIFOORUMIIN 11.10.2018
315   MUISTIO KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN JA KUNNANJOHTAJAN VÄLILLÄ KÄYDYSTÄ ARVIOINTIKESKUSTELUSTA 2018

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Juka Petteri varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Kari Mikko tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 3.10.2018 lukien.