Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
61   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
62   KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN VAPAA-AIKAPALVELUIHIN
63   TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVIO
64   TALOUSARVIOMUUTOS/TARKASTUSLAUTAKUNTA
65   TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA JA ERITYSITARKKAILUN PAINOPISTEALUEEN MÄÄRITTÄMINEN VUOSILLE 2018-2019
66   ARVIOINTISEMINAARI 7.-8.11.2018
67   TILINTARKASTAJAN KATSAUS
68   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Jyrkäs Taija kulttuurituottaja
Pesonen Juha vapa-aikatoimenjohtaja
Rauhio Ville varajäsen
Romppainen Anna tilintarkastaja

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 1.10.2018.