Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
14   VANHUSTENVIIKKO 7.-14.10.2018
15   AJANKOHTAISET ASIAT
16   VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON ESITYKSET JA PALAUTTEET
17   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa puheenjohtaja
Vääräniemi Juhani varapuheenjohtaja
Korkala Lea jäsen
Nieminen Minna jäsen
Piirala Eila jäsen
Pohjola Helena jäsen
Airaksinen Kirsti varajäsen
Väätäjä Minna varajäsen
Kolu-Korhonen Arja Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Muhoksen yhteispalvelupisteessä kokouksesta kuukauden päästä olevana ensimmäisenä maanantaina.