Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
98 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2018 / TEKNISET PALVELUT
99 LAUSUNTO LIMINGAN, MUHOKSEN, TYRNÄVÄN JA UTAJÄRVEN KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ 2019 ALKAEN
100 MÄÄRÄALAN MYYNTI MUHOKSEN VESIHUOLTO OY:LLE / TILA 494-403-12-245 METSÄLÄ
101 ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS AJALLE 1.1.-31.12.2019 SEKÄ MAHDOLLISET OPTIOT 1+1
102   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
103   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Kari Mikko toimialajohtaja
Lapinoja Pia varajäsen

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 19.11.2018 lukien.