Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
2   EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
3   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
4 TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2018 / HYVINVOINTIPALVELUT
5   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/OULUJOKI-OPISTO
6 TALOUSARVIO 2019 / HYVINVOINTIPALVELUT
7   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN, KÄRKIHANKKEEN UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTAAN / TUTOROPETTAJIEN KOULUTUS JA TOIMINTA
8 VARHAISKASVATUKSEN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT TOIMINTAKAUDELLE 2018-2019
9   PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 1.11.2018 ALKAEN
10   UUDEN VARHAISKASVATUSLAIN MUKAISET HENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEET
11   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN EDISTÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA
12   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
13   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä
Hamari Anu vs. varhaiskasvatusjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 23.10.2018.