Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
150   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
151   EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
152   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
153   TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2018 / HYVINVOINTIPALVELUT
154   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/OULUJOKI-OPISTO
155 TALOUSARVIO 2019 / HYVINVOINTIPALVELUT
156   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN, KÄRKIHANKKEEN UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTAAN / TUTOROPETTAJIEN KOULUTUS JA TOIMINTA
157 VARHAISKASVATUKSEN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT TOIMINTAKAUDELLE 2018-2019
158   PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 1.11.2018 ALKAEN
159   UUDEN VARHAISKASVATUSLAIN MUKAISET HENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEET
160   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN EDISTÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA
161   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
162   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Piirala Juha toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä
Hamari Anu vs. varhaiskasvatusjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 23.10.2018.