Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
276   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
277   LAKIMIES OJALAN TILANNEKATSAUS KUNNANHALLITUKSELLE
278   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN 17.9.2018 KOKOUKSEEN
279 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018
280 VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIA - SYYSKUU
281   TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSAN MUUTOKSET / TEKNISET PALVELUT
282   KUNNANJOHTAJAN INFO
283 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS MUHOKSEN KUNTA / FINGRID OYJ
284   FINGRID OYJ:N HAKEMUS LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMISEKSI JA MUUTTAMISEKSI
285   LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE KOKKOSEN JA HEIKKISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 25.6.2018 § 42, KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
286 KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
287   ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/HAKKARAINEN
288   VALTUUSTON 27.8.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOT
289   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
290   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
291   YHTEISTYÖSOPIMUS ROKUA GEOPARK-TOIMINTOJEN JOHTAMISESTA JA TOTEUTTAMISESTA VUOSINA 2019-2022 HUMANPOLIS OY:N JA MUHOKSEN KUNNAN VÄLILLÄ (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
292   TALOUSARVION 2019 RAAMI (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
293   MUHOKSEN KUNNAN SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUTEEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
294   ERO KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ/KUKKOHOVI (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
295   ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ/PIIRALA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
296   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
297   VAHINGONKORVAUKSEN OMAVASTUUN MAKSAMINEN - LOMITUSPALVELUT
298   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
299   ERASMUS+ STRATEGINEN KUMPPANUUSHANKE: SUSTAINABLE LIVING - ACTIVE CITIZENS / AVUSTUKSEN HAKEMINEN/ HANKKEEN HYVÄKSYMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHA 2018
300   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Juka Petteri varajäsen
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Kari Mikko tekninen johtaja/toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja/toimialajohtaja
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja/toimialajohtaja
Pesonen Juha työsuojelupäällikkö
Ojala Harri asiantuntija

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 25.9.2018 lukien.