Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
85   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
86 TALOUSARVIO 2019 / TEKNISET PALVELUT
87   TALOUSARVIO 2019 / INVESTOINNIT / TEKNISET PALVELUT
88   TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2018 / TEKNISET PALVELUT
89   LAUSUNNON ANTAMINEN / YVA - PYHÄNSELKÄ-KEMINMAA VOIMAJOHTOHANKE, FINGRID OYJ
90 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 415, TONTTI NRO 1
91   TOSITTEIDEN JA OSTOLASKUJEN TARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.9.2018 ALKAEN
92   MÄNTYRANTA- HONKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N ESITYS LEIKKIKENTÄN PERUSTAMISESTA JA VÄLINEIDEN HANKINNASTA ENTISEN MÄNTYRANNAN KOULUN PIHA-ALUEELLE
93 LAUSUNTO LEPPINIEMEN KYLÄYHDISTYKSEN HAKEMUKSEEN 7.8.2018 RAJOITUKSEN SAAMISEKSI VESILIIKENTEELLE
94   HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2019 / TEKNISET PALVELUT
95   JUSSILANTIE 4 KERROSTALO-VUOKRATALON PERUSKORJAUS /HANKESUUNNITELMA
96   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
97   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen puheenjohtaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Happo Jarkko varajäsen
Moilanen Sisko vs.toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimisohje/ valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 22.10.2018 lukien.