Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
25 MUHOKSEN KESKUSTAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
26 LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, SÄHKÖASEMA
27 POIKKEAMISHAKEMUS / TILA RANTALA 494-402-52-38 / LAURIALA

Osallistuja Tehtävä
Väänänen Väinö puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Kohtalo-Törmänen Helena jäsen
Pohjola-Malmberg Jaana jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli khall. pj
Sirkko Jari teknisen ltk:n pj.
Kari Mikko tekninen johtaja
Auno Juha arkkitehti
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu päytäkirja, johon on liitety valitusosoitus, pidetään nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 17.12.2018 lukien.