Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
266   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
267   LAKIMIES OJALAN TILANNEKATSAUS KUNNANHALLITUKSELLE
268   KUNNANJOHTAJAN INFO
269   TOIMIALAJOHTAJIEN SIJAISET
270   OUMO-HANKE-ESITYKSET 2019
271 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN
272   MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJIEN ESITTÄMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN JA TYÖVALIOKUNTAAN - KAUSI 2019-2021
273   MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAT OULUN SEUTUKUNNAN ETELÄISEN KUNTIEN TAPAAMISEEN
274   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
275   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Juka Petteri varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Ojala Harri asiantuntija

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 5.9.2018 lukien.