Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
80   TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSAN MUUTOKSET / TEKNISET PALVELUT
81   TALOUSARVIO 2019 / TEKNISET PALVELUT
82   SÄHKÖENERGIAN HANKINTA 1.1.2019 ALKAEN
83   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
84   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Tihinen Sirkka varapuheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pöykiö Heidi kunnanhallituksen edustaja
Kari Mikko toimialajohtaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 11.9.2018 lukien.