Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
138   TILAPÄISEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
139   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
140   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
141 HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018
142 TALOUSARVIO 2018 / LISÄMÄÄRÄRAHA KULJETUSKUSTANNUKSET / HYVINVOINTIPALVELUT
143   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2018-2019
144   TALOUSARVIO 2019 / INVESTOINNIT / HYVINVOINTIPALVELUT
145   TALOUSARVION 2019 VALMISTELU / VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAMITOITUS
146 MUHOKSEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN/ HYVINVOINTIPALVELUT
147   MUHOKSEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET / TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
148   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
149   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka puheenjohtaja
Nieminen Minna jäsen
Pusula Helka-Mirjami varajäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Piirala Juha hyvinvointijohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 23.10.2018.