Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
113   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
114   VS. TOIMIALAJOHTAJAN INFO
115   TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 / HYVINVOINTIPALVELUT
116   TALOUSARVION TOTEUMA 31.7.2018 / HYVINVOINTIPALVELUT
117 LIIKUNTAPAIKKAMAKSUT SEKÄ KOIVU JA TÄHTI-KULTTUURIKESKUKSEN TILAVUOKRAT ALKAEN 1.9.2018
118   ESITYS JÄÄHALLIN JÄÄNHOITOKONEEN HANKINNASTA LEASINGILLÄ
119 OULUJOKI-OPISTON KURSSI- JA OPINTOMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN
120 OULUJOKI-OPISTON OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2018-2019
121 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELYN 2018 KOOSTE
122   OULUJOEN KOULUN VARAREHTORIN NIMEÄMINEN
123   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
124   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Perkiö Pasi varajäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Piirala Juha vs. toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä
Jyrkäs Taija kulttuurituottaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 30.8.2018.