Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
29   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN
30   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
31   TEKNISEN JOHTAJAN TILANNEKATSAUS KIINTEISTÖISTÄ
32   MUHOKSEN KUNNAN SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUTEEN
33   TALOUSARVION 2019 RAAMI
34   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Jurvakainen Merja jäsen
Koskinen Jouni jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopäällikkö, ptk:npitäjä
Kari Mikko tekninen johtaja
Lampinen Asko elinvoimakoordinaattori

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 21.8.2018 lukien.