Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
2   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
3   TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
4   TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
5   TALOUSARVIO 2019 / INVESTOINNIT / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
6   MUHOKSEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
7   KUNTOHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN FYSIOTERAPEUTIN TOIMEKSI
8   ILMOITUS REKISTERIIN / POHJOIS-SUOMEN TUKIPALVELUT OY
9   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Vääräniemi Juhani jäsen
Paasimaa Veli khalpj
Rissanen Anneli khaled
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen terkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 26.9.2018.