Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
62   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
63   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
64   TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
65   TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
66   TALOUSARVIO 2019 / INVESTOINNIT / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
67   MUHOKSEN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
68   KUNTOHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN FYSIOTERAPEUTIN TOIMEKSI
69   ILMOITUS REKISTERIIN / POHJOIS-SUOMEN TUKIPALVELUT OY
70   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
71   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Paasimaa Veli khalpj
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen terkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 26.9.2018.