Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
55   TILINTARKASTAJAN KATSAUS
56   TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA JA ERITYSITARKKAILUN PAINOPISTEALUEEN MÄÄRITTÄMINEN VUOSILLE 2018-2019
57   TARKASTUSLAUTAKUNNAN SYKSYN 2018 KOKOUSPÄIVÄT
58   TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVIO
59   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
60   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Raappana Tapio tilintarkastaja
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 3.9.2018.