Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
253   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
254 YHTEISTYÖSOPIMUS ROKUA GEOPARK-TOIMINTOJEN JOHTAMISESTA JA TOTEUTTAMISESTA VUOSINA 2019-2022 HUMANPOLIS OY:N JA MUHOKSEN KUNNAN VÄLILLÄ
255   KUNNANJOHTAJAN INFO
256   TALOUSARVION 2019 RAAMI
257   MUHOKSEN KUNNAN SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUTEEN
258   ERO KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ/KUKKOHOVI
259   ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ/PAASIMAA
260   ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ/PIIRALA
261   MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSJAOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
262   KUNNAN EDUSTAJAT KUNTALIITON JA KUNTAMARKKINOIDEN 25-VUOTISTAPAAMISESSA SEKÄ FORTUMIN TAPAAMISESSA
263   KUNTALAISTEN KYSELYTUNTI - AIHEEN HYVÄKSYMINEN
264   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
265   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Väänänen Väinö varajäsen
Jaukka Esko varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 28.8.2018 lukien.