Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
52 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
53   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
54 YHTEISTYÖSOPIMUS ROKUA GEOPARK-TOIMINTOJEN JOHTAMISESTA JA TOTEUTTAMISESTA VUOSINA 2019-2022 HUMANPOLIS OY:N JA MUHOKSEN KUNNAN VÄLILLÄ
55   TALOUSARVION 2019 RAAMI
56   MUHOKSEN KUNNAN SITOUTUMINEN LAAJAKAISTAHANKKEEN OMARAHOITUSOSUUTEEN
57   ERO KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ/KUKKOHOVI
58   ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ/PIIRALA
59   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Jurvanen Eija puheenjohtaja
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Happo Jarkko jäsen
Heikkinen Antti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Myllyniemi Jaakko jäsen
Nieminen Minna jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Plaketti Anu jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Väänänen Väinö jäsen
Tuusa Jussi varajäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa varajäsen
Rauhio Ville varajäsen
Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen jäsen
Välitalo Jenna nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja; toimialajohtaja
Kari Mikko tekninen johtaja; toimialajohtaja
Piirala Juha vs. hyvinvointijohtaja; toimialajohtaja
Ilonen Ritva toimitusjohtaja/Humanpolis Oy
Krökki Vesa toiminnanjohtaja/Rokua Geopark

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 4.9.2018 lukien