Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
240   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
241   KUNNANJOHTAJAN INFO
242   TALOUSARVION TOTEUMA 31.5.2018
243 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017
244   KUNNANHALLITUKSELLE ANNETTAVAT SELVITYKSET
245   MATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OULUJOKILAAKSON KUNTIEN ALUEELLA
246   OSALLISTUMINEN UNESCO GLOBAL GEOPARK -KONFERENSSIIN ITALIASSA
247   MUHOKSEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN KOHDEAVUSTUSANOMUS
248   KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN KESÄTAUKO
249   VALTUUSTON 25.6.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOT
250 KOIVIKON ALUEEN KORTTELI 551 TONTTI NRO 2 / LISÄMAAN MYYNTI
251   KPMG:N RAPORTIN JATKOTOIMET
252   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Kivelä Päivi ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 4.7.2018 lukien.