Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
64   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
65   TEKNISEN JOHTAJAN INFO
66 TALVIHOITOURAKKA VUOSILLE 2018-2019 / URAKOITSIJOIDEN VALINTA
67   PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN TYÖOHJELMA 2018
68   HAMMASHOITOLAN TOIMISTO- JA ASIAKASPALVELUTILAN HANKINTA
69   RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2018
70   TALOUSARVIO 2018 INVESTOINTIOSA / KIINTEISTÖJEN HANKESUUNNITELMAT
71   TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSAN MUUTOKSET / TEKNISET PALVELUT
72 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018 / TEKNISET PALVELUT
73   KONSERNIJAOSTON 7.6.2018, §26 ESITYKSET TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
74   MÄNTYRANTA- HONKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N ESITYS LEIKKIKENTÄN PERUSTAMISESTA JA VÄLINEIDEN HANKINNASTA ENTISEN MÄNTYRANNAN KOULUN PIHA-ALUEELLE
75   MUHOKSEN LUKIO / YHTEISTOIMINNALLISEN KVR -URAKAN HANKINTA
76   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
77   TALOUSARVION TOTEUMA 31.7.2018 / TEKNISET PALVELUT
78   TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 /TEKNISET PALVELUT
79 TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIAN TILOJEN MUUTOSTYÖT / HANKINTAPÄÄTÖS

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Tihinen Sirkka varapuheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Valkonen Noora varajäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pöykiö Heidi kunnanhallituksen edustaja
Kari Mikko toimialajohtaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 27.8.2018 lukien.