Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
52   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
53 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
54   TALOUSARVION TOTEUMA 31.7.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
55   SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN/TUKIASUMISYKSIKKÖ/KOTOUTTAMINEN
56   LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN LASTENSUOJELUN AVO- JA LAITOSHOIDON KILPAILUTTAMINEN
57   ARVIOINTIKERTOMUS / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
58 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017
59   ILMOITUS REKISTERIIN/NUORTEN YSTÄVÄT -PALVELUT OY
60   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
61   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Rissanen Anneli khaled
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtäville Muhoksen kunnan verkkosivuilla 30.8.2018.