Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
47   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
48   HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUS
49   TILINTARKASTAJAN KATSAUS
50   KHN SELVITYSPYYNTÖ KOSKIEN KPMG JULKISHALLINTO OYN RAPORTTIA.
51   ASIAKIRJAPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTA
52   ASIAKIRJAPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTA
53   SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERI
54   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Rauhio Ville varajäsen
Raappana Tapio tilintarkastaja
Romppainen Anna tilintarkastaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Manelius Pirkko ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 2.7.2018.