Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
39   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
40   VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
41   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
42 KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
43   OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018
44   VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIA
45   MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN YRITYSKYLÄ YLÄKOULU- HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN VUOSINA 2018 - 2020
46 PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI
47 KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN
48 HALLINTOSÄÄNTÖ - MUUUTOKSIA 2018
49 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 785, TONTTI NRO 1
50   VALTUUSTOALOITE 29.5.2017, JUKA / TEOLLISUUS-, YRITTÄJYYS-, LIIKE-ELÄMÄN KAAVA-ALUE VALTATIE 22 VARTEEN (OULUN KAUPUNGINRAJA - SOSO)
51   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Brotkin Pasi jäsen
Haapasalo Pertti jäsen
Happo Jarkko jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Kurimus Petri jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Myllyniemi Jaakko jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Piirala Juha varajäsen
Airaksinen Kirsti varajäsen
Koskinen Jouni varajäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa varajäsen
Vääräniemi Juhani varajäsen
Tuomaala Leena varajäsen
Rauhio Ville varajäsen
Välitalo Jenna nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja; toimialajohtaja
Valta Juha hyvinvointijohtaja; toimialajohtaja
Raappana Tapio tilintarkastaja
Fors Satu arkkitehti

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 29.6.2018 lukien.