Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
57   TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSALUEIDEN PÄÄLLIKÖIDEN JA SIJAISTEN NIMEÄMINEN
58   PÄÄTÖS RAKENNUSVALVONNAN TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA TOIMINTAYKSIKÖN ESIMIEHESTÄ
59 KUNNAN OMISTUKSESSA OLEVIEN KATUJEN JA TEIDEN KATSELMUS
60 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOITOTILOJEN SANEERAUSSUUNNITELMAT
61   MT 8300 LAUKKA - PÄIVÄRINNE KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN URAKKATARJOUS
62 PONKILAN YLEISSUUNNITELMAN 1-VAIHEEN SUUNNITELMAT
63   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Lapinoja Pia varajäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kokko Aulis toimialajohtaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohe/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 15.6.2018 lukien.