Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
95   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
96   MUHOKSEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET / TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
97 OULUJOKI-OPISTO / TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2018 ALKAEN
98 OULUJOKI-OPISTO / TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2018 ALKAEN
99 OULUJOKI-OPISTO / TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUVATAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2018 ALKAEN
100   OULUJOKI-OPISTON TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2018-2019
101   OPINTOSETELIAVUSTUKSEN KÄYTTÖ VUOSINA 2018-2019
102   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
103   TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN / SULIN
104 MUHOKSEN LUKION KURSSI- JA OPETUSSUUNNITELMAMUUTOKSET 1.8.2018 ALKAEN
105   EINO SIPILÄN JA HELVI HAKULINEN-SIPILÄN RAHASTON STIPENDIN SAAJA 2018
106 YKSITYISEN HOIDON TUEN SISARUSLISÄN MÄÄRÄAIKAINEN KÄYTTÖÖNOTTO 1.8.2018 ALKAEN
107   TALOUSARVION MUUTOKSET 2018 / HYVINVOINTIPALVELUT /LISÄMÄÄRÄRAHA
108   TIEDOKSIANNETAVAT ASIAT
109   MUUT ASIAT
110   OULUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMÄN TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN PERUSOPINTOJEN SUORITTAMINEN MUHOKSEN LUKIOSSA LV 2018 - 2019
111   HUOVILAN KOULUN VARAREHTORIN NIMEÄMINEN
112   KESÄAJAN JÄRJESTELYT VARHAISKASVATUSPALVELUISSA 2018

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Väätäjä Minna jäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Valta Juha toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 14.6.2018.