Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
43   HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUS
44   VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
45   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
46   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Kivelä Päivi pöytäkirjanpitäjä
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 4.6.2018.