Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
18   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
19   TEKNISEN JOHTAJAN INFO
20   MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN TA2019 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
21   ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS MUHOKSEN KUNTA / FINGRID OYJ
22   FINGRID OYJ:N HAKEMUS LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMISEKSI JA MUUTTAMISEKSI
23 LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE KOKKOSEN JA HEIKKISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 25.6.2018 § 42, KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
24   KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)

Osallistuja Tehtävä
Väänänen Väinö puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Kangastie Jari jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Kari Mikko tekninen johtaja/esittelijä
Auno Juha arkkitehti
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Lampinen Asko elinvoimakoordinaattori

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 6.9.2018 alkaen.