Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
43   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
44   TALOUSARVION TOTEUMA 31.5.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
45   VAALI / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA
46   SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT / FYSIOTERAPIAN RYHMÄKUNTOUTUS
47   ILMOITUS REKISTERIIN / MUHOKSEN KOTIAPU
48   ILMOITUS REKISTERIIN / TOIMINIMI APUKÄPÄLÄ
49   ILMOITUS REKISTERIIN / TOIMINIMI RITVAN KOTIPALVELU
50   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
51   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Göransson Gunnar varajäsen
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Vääräniemi Juhani jäsen
Paasimaa Veli khalpj
Rissanen Anneli khaled
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä
Pöykkö Seppo johtavan lääkärin sijainen

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikasisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 27.6.2018.