Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
88   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
89 HALLINTOSÄÄNTÖ / MUUTOSESITYKSET / HYVINVOINTIPALVELUT
90   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
91   MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN YRITYSKYLÄ YLÄKOULU- HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN VUOSINA 2018 - 2020
92   VIRKAVAPAAHAKEMUS / KINNUNEN ANNE
93   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
94   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Hyvärinen Katri jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Valta Juha toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 31.5.2018.