Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
29   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
30   KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
31   ERON MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/HYVÄRINEN
32 OSEKK:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
33   MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN NOVA2-HANKKEESEEN
34 PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / TILA HARJU RN:O 51:48 PÄIVÄRINNE
35 PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITA
36   TIEDOKSIANTO VALTUUSTOLLE / TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA
37   VALTUUSTOALOITE / VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAMITOITUS
38 VALTUUSTOALOITE 23.4.2018 / TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN

Osallistuja Tehtävä
Jurvanen Eija puheenjohtaja
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Brotkin Pasi jäsen
Haapasalo Pertti jäsen
Happo Jarkko jäsen
Heikkinen Antti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Myllyniemi Jaakko jäsen
Nieminen Minna jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Plaketti Anu jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Väänänen Väinö jäsen
Piirala Juha varajäsen
Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen jäsen
Välitalo Jenna nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja; toimialajohtaja
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja; toimialajohtaja
Valta Juha hyvinvointijohtaja; toimialajohtaja
Kokko Aulis vs. tekninen johtaja; toimialajohtaja
Lukkari Tuomo muutosagentti/Lape-hanke
Onnela Anna aluekoordinaattori/Lape-hanke

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 5.6.2018 lukien.