Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
208   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
209   LAKIMIES OJALAN TILANNEKATSAUS KUNNANHALLITUKSELLE
210   KUNNANJOHTAJAN INFO
211   MIMMINETTI OY:N LAKKAUTTAMINEN
212   KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
213   OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018
214   VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIA
215   KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN
216   HALLINTOSÄÄNTÖ - MUUUTOKSIA 2018
217   MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN YRITYSKYLÄ YLÄKOULU- HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN VUOSINA 2018 - 2020
218 TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 785, TONTTI NRO 1
219 PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTI
220   MUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMA
221   LIIKENNEVIRASTON/RATAHALLINTOKESKUKSEN KUNTALAISTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN RADAN TÄRINÄHAITOISTA
222   VALTUUSTON 28.5.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
223   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
224   KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
225   ERON MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/HYVÄRINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
226   OSEKK:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
227   MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN NOVA2-HANKKEESEEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
228   PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / TILA HARJU RN:O 51:48 PÄIVÄRINNE (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
229   PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
230   TIEDOKSIANTO VALTUUSTOLLE / TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
231   VALTUUSTOALOITE / VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAMITOITUS (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
232   VALTUUSTOALOITE 23.4.2018 / TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
233   KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ TOIMIKAUDELLA 2017-2021
234   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
235   KUNNANHALLITUKSELLE ANNETTAVAT SELVITYKSET
236   KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN MÄÄRÄÄMINEN
237   SOSIAALIOHJAAJAN JA VASTAAVAN HOITAJA TOIMEN LAKKAUTTAMINEN JA SOSIAALIOHJAAJAN JA PALVELUOHJAAJAN VIRKOJEN PERUSTAMINEN
238   POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO
239   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pikkuaho Teuvo I varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Juka Petteri varajäsen
Pohjola-Malmberg Jaana varajäsen
Valkonen Noora varajäsen
Jaukka Esko varajäsen
Väänänen Väinö varajäsen
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Ojala Harri lakimies
Airaksinen Eero maanmittausteknikko
Moilanen Sisko ruoka- ja siivouspalvelujohtaja/toimialajohtajan s
Valta Juha hyvinvointijohtaja/toi
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja/toi

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 26.6.2018 lukien.